เดอะวันพลัส @ศรีนครินทร์ (โครงการ2)

แบบห้อง

Type A1: ห้องสตูดิโอ 29 ตารางเมตร
Type A1: 1 ห้องนอน 29 ตารางเมตร
Type A2: ห้องสตูดิโอ 29 ตารางเมตร
Type A2: 1 ห้องนอน 29 ตารางเมตร
Type A3: ห้องสตูดิโอ 30 ตารางเมตร
Type A4: 1 ห้องนอน 32 ตารางเมตร
Type A4: ห้องสตูดิโอ 32 ตารางเมตร
Type A3: 1 ห้องนอน 30 ตารางเมตร
Type A5: ห้องสตูดิโอ 28 ตารางเมตร
Type A6: ห้องสตูดิโอ 31 ตารางเมตร (ชั้น 7)
Type A7: ห้องสตูดิโอ 31 ตารางเมตร อาคาร B
Type A8: ห้องสตูดิโอ 34 ตารางเมตร อาคาร B
Type B1: แบบ 2 ห้องนอน 39 ตารางเมตร
Type B2: แบบ 2 ห้องนอน 39 ตารางเมตร อาคาร A
Type B2: แบบ 2 ห้องนอน 39 ตารางเมตร อาคาร B
Type B3: แบบ 2 ห้องนอน 42 ตารางเมตร อาคาร A
Type B4: แบบ 2 ห้องนอน 43-44 ตารางเมตร
Type B5: แบบ 2 ห้องนอน 51 ตารางเมตร อาคาร A
Type B6: แบบ 1 ห้องนอน 41 ตารางเมตร อาคาร A
Type B7: แบบ 1 ห้องนอน 38 ตารางเมตร อาคาร A
Type B8: แบบ 1 ห้องนอน 40 ตารางเมตร อาคาร B
Type B9: แบบ 1 ห้องนอน 39 ตารางเมตร อาคาร B
Type B10: แบบ 1 ห้องนอน 32 ตารางเมตร อาคาร B