เดอะวันพลัส @ศรีนครินทร์ (โครงการ2)

ภาพโครงการ

Front View

Exterior

Exterior

Exterior

One Bedroom Type

Two Bedroom Type

Swimming Pools

Fitness

Garden