เดอะวันพลัส ดี (โครงการ3)

แบบห้อง

Type D1: ห้องสตูดิโอ 29 ตารางเมตร
Type D1: ห้องสตูดิโอ 29 ตารางเมตร
Type D1: 1 ห้องนอน 29 ตารางเมตร
Type D1: 1 ห้องนอน 29 ตารางเมตร
Type D2: ห้องสตูดิโอ 32 ตารางเมตร
Type D2: ห้องสตูดิโอ 32 ตารางเมตร
Type D2: 1 ห้องนอน 32 ตารางเมตร
Type D2: 1 ห้องนอน 32 ตารางเมตร
Type D3: 2 ห้องนอน 45 ตารางเมตร
Type D3: 2 ห้องนอน 45 ตารางเมตร
Type D4: 2 ห้องนอน 51 ตารางเมตร
Type D4: 2 ห้องนอน 51 ตารางเมตร
Type D5: 3 ห้องนอน 54 ตารางเมตร
Type D5: 3 ห้องนอน 54 ตารางเมตร